Elke stap om welzijn op het werk te verbeteren moet in overeenstemming zijn met de strategie van uw bedrijf. Dit is de voorwaarde opdat een project inzake welzijn op lange termijn zou slagen.

Daarom is het noodzakelijk om die HR-uitdagingen te identificeren die u dient aan te pakken: is dat verloop, interne communicatie, betrokkenheid, sociale samenhang, behoud van talenten ... De eerste stap bestaat erin om prioriteiten te stellen, want het is onmogelijk om alles tegelijkertijd aan te pakken! Deze problemen kunnen vervolgens worden opgesplitst in HR-doelstellingen. Concreet stellen deze u in staat om u te focussen op een welzijnsbeleid dat beantwoordt aan de verwachtingen van uw medewerkers: sporten in teamverband, flexibiliteit, teambuilding, massages, training in het omgaan met emoties, ontspanning ...

Raadpleeg hieronder onze tabel waarin we zowel HR-uitdagingen als doelstellingen samengevat hebben om u te helpen bij deze omkadering. U vindt er ook benchmarks in terug die de impact van een sport- en welzijnsbeleid op de genoemde problemen illustreren.

Teamspirit verbeteren dankzij een betere werksfeer

 • Bevorder een positieve werksfeer
 • Verbeter de communicatie
 • Stimuleer uitwisselingen tussen collega’s
 • Wakker de creativiteit van werknemers aan
 • Vermijd conflicten
 • Verminder sociale spanningen
 • Promoot samenwerking
 • Verhoog het aantal projecten die over verschillende departementen heen lopen

Een goede gezondheid bevorderen

 • Ontwikkel een preventiebeleid inzake psychosociale problemen en spier- en skeletaandoeningen
 • Verminder het sedentarisme
 • Verlaag stress en de bijhorende kosten
 • Bewaak het evenwicht tussen werk en privé
 • Stimuleer ontspanning en loskoppelen

De efficiëntie van uw medewerkers een boost geven

 • Verhoog de individuele en collectieve motivatie
 • Moedig initiatieven van werknemers aan
 • Geef de productiviteit een boost
 • Stimuleer creativiteit en innovatie

De juiste kandidaten aantrekken dankzij een sterk werkgeversimago

 • Trek jonge talenten aan (Millennials) en verminder het verloop
 • Rol een “employee advocacy” beleid uit
 • Verhoog de NPS score (score die aangeeft in welke mate werknemers hun werkgever aanraden)
 • Bind werknemers aan je bedrijf
 • Zorg voor een positieve werknemerservaring (employee journey: bijvoorbeeld indiensttreding)

Talent behouden

 • Zorg voor een positieve werksfeer
 • Bied flexibele werkuren aan
 • Verhoog de EVP (Employee Value Proposition: de waarde die de werkgever heeft in de ogen van de medewerker)
 • Stimuleer persoonlijke ontwikkeling
 • Vergroot het algemene niveau van tevredenheid
 • Moedig autonomie aan
 • Verbeter de werknemerservaring

Ziekteverzuim verminderen

 • Verminder het ziekteverzuim
 • Zwengel de individuele en collectieve motivatie aan
 • Bied flexibele werkuren aan om het gevoel van aanwezigheidsplicht op kantoor te verminderen
 • Lanceer innoverende projecten of projecten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (zingeving)
 • Boost het gevoel van trots om tot het bedrijf te behoren

Deze stap is echt essentieel om het project te verankeren in de dagelijkse werking van uw bedrijf. Zo wordt het bekende 'gadgeteffect' vermeden van sport- en welzijnsinitiatieven die vaak te snel worden geïmplementeerd en die niet beantwoorden aan de verwachtingen van de werknemers.

Wat is dan de volgende stap ? Het enige dat u nog hoeft te doen, is die projecten identificeren die u in staat stellen om uw belangrijkste doelstellingen te bereiken en hun uitrol te organiseren. Zie ons artikel over het lanceren van een sport- en welzijnsproject in 30 dagen om verder te gaan.

Is de knoop nog niet doorgehakt? Bereken dankzij onze tool hoeveel u kunt besparen op verloop en verzuim.

Is het welzijn van uw werknemers belangrijk voor u? Gymlib staat je hierin bij dankzij een aanbod voor bedrijven gericht op het verbeteren van het welzijn van medewerkers.