Welzijn op het werk is een begrip dat de laatste jaren een enorme verspreiding heeft gekend. Veel bedrijven willen nu dat hun werknemers zich goed en gemotiveerd voelen op het werk.

Om dit doel te bereiken, zijn tal van oplossingen ingevoerd. Een van deze oplossingen heeft zijn waarde bewezen: sport op het werk. Er wordt gezegd dat het de kwaliteit van het leven op het werk verbetert, terwijl de gezondheid en de motivatie van de werknemers worden versterkt. Laten we dit instrument en de vele voordelen ervan eens nader bekijken.

Geld is niet langer de enige bron van motivatie op het werk

Volgens de studie "The Workforce View in Europe 2018", uitgevoerd door Opinion Matters in opdracht van ADP, blijft geld voor een op de twee Belgen de belangrijkste motivator op het werk. Dit cijfer moet echter met de nodige voorzichtigheid worden gelezen, aangezien meer dan de helft (53%) van de ondervraagden geld niet als hun belangrijkste drijfveer beschouwt, zo blijkt uit dezelfde studie.

De motiverende factoren zijn vandaag nog dezelfde als in voorgaande jaren, maar in een andere volgorde. Geld is uiteindelijk een versneller van motivatie, want als een werknemer niet gelukkig is in zijn of haar bedrijf, zal een beter salaris de bereidheid om te werken niet doen toenemen. Werknemers zijn tegenwoordig op zoek naar andere, meer menselijke factoren om zich gelukkig en gemotiveerd te voelen op het werk.

Nieuwe bronnen van motivatie op het werk

 • De cultuur en het bedrijfsplan

De bedrijfscultuur komt tot uiting in gemeenschappelijke waarden en doelstellingen die naar voren moeten worden gebracht. Wil motivatie blijven bestaan, dan moeten werknemers deel uitmaken van een collectief proces, een project dat verder gaat dan hun missies. Dit kan bijvoorbeeld verband houden met maatschappelijke kwesties.

 • Werkomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden bevorderen de motivatie van de werknemers. Factoren zoals een goede werksfeer, autonomie of flexibele werktijden zorgen voor motivatie en een gevoel van verbondenheid met het bedrijf.

 • Het management en communicatie

Het is belangrijk voor de werknemer dat de manager hem de juiste informatie geeft, vooral over het bedrijf. Een gefaciliteerde dialoog en een beschikbare manager die zijn werknemers begeleidt, beperken conflicten in het bedrijf en maken het mogelijk dat de werknemer zich inzet en gemotiveerd wordt.

 • Ontwikkeling van beroepsvaardigheden

Een betere kennis verhoogt de motivatie van de werknemers. Leer- en vaardigheid van wervingsmogelijkheden kunnen een jonge werknemer overhalen om bij het bedrijf te komen werken en zo de prestaties verhogen.

 • Welzijn op het werk     

Welzijn op het werk betekent harmonie tussen de vaardigheden, behoeften en aspiraties van de werknemer enerzijds, en de beperkingen en mogelijkheden van de werkomgeving anderzijds. Uit de analyse "People and Profits" van het rapport Welzijn op het werk, doelstelling en vector van sociaal-economische prestaties van de Spinoza Fabriek blijkt dat van de 80 studies over dit onderwerp 89% een positief verband ziet tussen de sociale prestaties en de financiële prestaties van ondernemingen. Als werknemers gelukkig en gemotiveerd zijn, zijn bedrijven productiever.

Een concept dat zich in het bijzonder heeft ontwikkeld om het welzijn van werknemers te verbeteren, is bedrijfssport. Op het werk is het steeds meer ingeburgerd om de ontplooiing van werknemers te bevorderen. Volgens de Think & Do Tank barometer "Vitaliteit, Sport & Ondernemen", uitgevoerd door OpinionWay en Generali in 2018, is 89% van de managers die fysieke en sportieve activiteiten aanbieden aan hun werknemers van mening dat dit het welzijn van hun werknemers verbetert. Bedrijfssport zou dus de ideale hefboom zijn om het welzijn van de werknemers te bevorderen, wat een van de middelen is om motivatie op te wekken.

Hoe kan sport de motivatie op het werk verbeteren?

Sport: een antwoord op de 3 basisbehoeften van motivatie

Door lichaamsbeweging en sport op het werk te beoefenen kan de motivatie van het team worden versterkt en kunnen betere resultaten worden bereikt, doordat aan de drie basisbehoeften van motivatie wordt voldaan:

 • Behoefte aan competentie: sporten verbetert de arbeidsefficiëntie door de ontwikkeling van zachte vaardigheden, zoals het vermogen om moeilijkheden te overwinnen en meer zelfvertrouwen te hebben.
 • Behoefte aan autonomie: de mogelijkheid om zijn sport te kiezen of flexibele werktijden zijn maatregelen die de werknemers helpen om autonomie te verwerven, aangezien zij hun tijd kunnen indelen zoals zij dat willen. Een gemotiveerde werknemer zal ook meer autonoom zijn in zijn projecten.
 • Behoefte aan sociale verbondenheid: lichamelijke activiteiten in groepsverband hebben verscheidene voordelen, zoals het verminderen van isolement op het werk, het verminderen van de druk van hiërarchische verhoudingen en het creëren van een gevoel van verbondenheid met het bedrijf, dit alles met het doel de teamgeest te ontwikkelen. 

Het sociale en samenbindende aspect van sport in ondernemingen

Er wordt vaak gezegd: "alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder". In een groep zijn kan ons motiveren en ons zin geven om mee te doen. Samen sporten helpt de communicatie tussen collega's te verbeteren en groepscohesie tot stand te brengen. Zo kunnen werknemers dankzij een sportieve activiteit beter met elkaar opschieten op de werkplek. Sport is ook ideaal om een nieuwe werknemer te verwelkomen en te integreren, want zo leer je je collega's in een andere context kennen.

Het is ook belangrijk rekening te houden met de smaak en de wensen van de werknemers. Als u interactie en cohesie wilt aanmoedigen, kunt u teamsporten aanbieden. U moet echter ook overwegen om individuele sporten toe te voegen, zodat alle werknemers kunnen deelnemen.

Om verder te gaan dan eenvoudige sportbijeenkomsten tijdens de lunch of na het werk, kunt u originele manieren voorstellen om aan sport te doen, zoals:

 • teambuilding; 
 • business-to-business uitdagingen; 
 • andere originele activiteiten zoals wandel bijeenkomsten.

Sport helpt je uit te blinken, ook op het werk

Het is nu bekend dat sport een vector is voor veel positieve factoren die verband houden met welzijn. Maar het is ook belangrijk te weten dat sport de motivatie op het werk kan verbeteren en bijgevolg een gevoel van prestatie kan opwekken. 

Sportactiviteiten ontwikkelen namelijk vaardigheden en bekwaamheden die vervolgens in de beroepsomgeving worden gebruikt. Werknemers zijn meer gemotiveerd om hun doelen te bereiken en zelfs te overtreffen. Daarom doen zij meer moeite om deze doelen haalbaar te maken.

De omzetting tussen sport en werk wordt ook gemaakt in de context van moeilijke tijden, zoals blessures of mislukkingen. Het overwinnen van deze uitdagingen kan iemand helpen vooruit te komen in de wereld van het werk, door te weten hoe terug te veren of vooruit te blijven gaan, vooral voor functies met verantwoordelijkheid.

Sport verbetert de productiviteit van werknemers

Lichamelijke activiteit op het werk verbetert ook de productiviteit van de werknemers en het bedrijf. Een werknemer die aan sport doet, is namelijk gezonder en neemt daardoor minder ziekteverlof op. Bovendien kunnen ze zo stress verminderen en de druk verlichten, waardoor ze hun gedachten kunnen verzetten en hun productiviteit verbeteren. Ten slotte helpt sport op het werk om het absenteïsme en het te laat komen van werknemers te verminderen, aangezien een gemotiveerde werknemer 's morgens zal opstaan met zin om te werken.

De voordelen van lichaamsbeweging worden nu ook in de arbeidswereld erkend. Volgens een studie van Health Canada ziet een werknemer die minstens 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging doet zijn of haar productiviteit met 12% toenemen. Dit kan een aanzienlijke omzetstijging voor de onderneming betekenen.

Sport is ook belangrijk voor de toekomst van een onderneming. Jonge werknemers, die in 2020 meer dan de helft van de beroepsbevolking zullen uitmaken, zullen namelijk meer worden aangetrokken door bedrijven die sport op het werk aanbieden. Deze werknemers, die gemotiveerder en dus gelukkiger zullen zijn, zullen de productiviteit van het bedrijf verhogen.

Hoe kan sport op de werkplek worden geïntegreerd om werknemers te motiveren?


Er zijn nu veel manieren om sport in een samenleving te integreren:

 • De bouw van een sportzaal in het bedrijf, om de toegang tot sport voor werknemers te vergemakkelijken, met name tijdens de lunchpauze, tegen een relatief lage kostprijs. Afgezien van de kosten voor het bedrijf is de sportschool echter niet erg flexibel wat betreft de activiteiten die worden aangeboden en is zij niet goed aangepast aan de nieuwe manieren van werken, met de invoering van telewerken.
 • Deelname aan sportevenementen, zoals sportteambuilding, sportseminars, marathons en liefdadigheidswedstrijden. Deze evenementen zullen de band tussen de collega's versterken en de kwaliteit van het leven op het werk verbeteren. Het grootste probleem is de stiptheid van deze manifestaties, die door de COVID-19 worden ondermijnd en de samenhang in de tijd niet bevorderen.
 • De regelmatige tussenkomst van een sportcoach, die sport leuker en vriendelijker maakt, en dus geschikt voor minder atletische mensen. Het is een eenvoudige activiteit die de follow-up van de werknemers bevordert. Het grootste nadeel is momenteel de naleving van de gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19, waardoor het moeilijk uitvoerbaar is.
 • De betaling van sportabonnementen voor werknemers, wat een grote vrijheid van keuze van sportactiviteiten biedt tegen weinig of geen kosten. Het beperkt echter de groepscohesie (de werknemer kiest zijn of haar sport van tevoren) en vereist lange en ingewikkelde vergoedingsprocedures.
 • Het abonnement op een aanbieding van meerdere sportzalen is de meest complete oplossing die wordt voorgesteld. Het biedt de werknemers een grote verscheidenheid aan activiteiten en een grote flexibiliteit bij de aanpassing aan de door de COVID-19 opgelegde gezondheidsbeperkingen (live-lessen, workshops, partnerapps, enz.). Het is dus geschikt voor telewerken, terwijl werknemers elkaar desgewenst kunnen ontmoeten om samen te sporten, in sportfaciliteiten in de buurt van hun kantoor of thuis.

Zoals u ziet, is sport een geweldig instrument voor werknemers vanwege de vele voordelen, maar bovenal is het een stimulans voor de motivatie op het werk. Het versterkt de teamcohesie, het zet je aan om jezelf te overtreffen en het beste van jezelf te geven om je doelstellingen te bereiken, en het verhoogt de productiviteit van de werknemers en het bedrijf.

Bovendien zijn er veel manieren om sport op de werkplek te integreren, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van elk individu, zodat sport vooral een plezier voor de werknemers blijft.